Post-hbo-opleiding iCOACH ontvangt CPION-registratie

Eind april heeft het bestuur van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO) besloten over te gaan tot registratie van de door Inholland Academy verzorgde post-hbo opleiding iCOACH. Als gevolg van dit besluit ontvangen deelnemers bij succesvolle afronding van deze opleiding vanaf nu een officieel erkend CPION-diploma. Daarnaast wordt men opgenomen in het Abituriënten-Register van SPHBO. De beoordelingscommissie is van mening dat de post-hbo-opleiding iCOACH een belangrijke bijdrage kan leveren om ICT succesvol te implementeren in schoolorganisaties.

 
Veranderings- en implementatieprocessen
De overheid en besturen hebben in de afgelopen jaren veel gedaan aan de introductie van ICT in het onderwijs, zoals het aanleggen van (draadloze) netwerken, computers, mobile devices, etc. Om alle investeringen een optimaal rendement te geven, is het nu tijd om ICT daadwerkelijk in het onderwijs te implementeren. Een proces dat een iCOACH planmatig moet aansturen, omdat het veel weerstanden oproept. Een iCOACH geeft vorm aan veranderings- en implementatieprocessen en voert deze uit. Daarnaast coacht hij of zij collega’s op de werkplek. 
 
De opleiding ICOACH biedt uitgebreide kennis en vaardigheden voor deze belangrijke rol. Het scholingstraject is bestemd voor ICT-coördinatoren in het primair en voortgezet (beroeps)onderwijs en leerkrachten die ICT in hun school willen implementeren. 
 
Registerleraar.nl
De opleiding iCOACH, bestaande uit een kernopleiding en topmodule, is tevens gevalideerd door Registerleraar.nl voor 372 registeruren. De kernopleiding, die één jaar duurt, is gericht op het leren coachen van collega’s bij het uitvoeren van ICT-projecten. Halverwege de opleiding hebben deelnemers coachingsgesprekken met trainingsacteurs die de praktijksituatie zo goed mogelijk proberen te benaderen. In de topmodule, die een half jaar duurt, leert men hoe een ICT-veranderingstraject opgezet kan worden volgens de methodieken van modern projectmanagement, waarbij in wordt gegaan op de rol van een PBS (Product Breakdown Structure) en WBS (Work Breakdown Structure). Aan het eind van de opleiding heeft men een kant en klaar ICT-projectplan liggen dat direct uitgevoerd kan worden. 
 
Meer informatie?
De post-hbo-opleiding iCOACH start op 9 oktober 2017 met een nieuwe groep op Hogeschool Inholland Haarlem. Bezoek voor uitgebreide opleidingsinformatie de website van Inholland Academy.