Talentbegeleiding van laagbegaafde jongeren

 

Grote bezuiniging door meer geld voor onderwijs

In de huidige discussie over de positie van de leerkracht wordt één aspect over het hoofd gezien: de concrete invloed van goede leerkrachten op de maatschappij. Stress voor docenten zorgt voor meer probleemjongeren. Dat klinkt wellicht kort door de bocht, maar het ontsporen van jeugd kan soms voorkomen worden door goed onderwijs.

 

Geld besparen

Als leerkrachten en andere begeleiders beter in staat zijn om talenten van kinderen te ontdekken en te stimuleren, heeft dat gevolgen voor allerlei zorgtrajecten. Kinderen zullen minder vaak begeleiding nodig hebben en komen bijvoorbeeld ook minder snel met justitie in aanraking. Een kind dat ‘gezien’ wordt door een leraar zal eerder goed terecht komen dan een kind dat de kans krijgt te verdwijnen in de anonimiteit van een (te) grote klas. Door geld te investeren in goed onderwijs, kan er bespaard worden op zorg en hulpverlening.

 

Talentontwikkeling

Klassen worden steeds groter en leerkrachten krijgen steeds meer taken op hun bord.

Mede daardoor is het moeilijker om talenten van kinderen te blijven ontdekken en te ontwikkelen.  Vooral kinderen met een lagere begaafdheid lijken daar de dupe van te worden. Door de docenten goed te trainen en de taken in de klas te verlichten, krijgen meer kinderen de kans die ze verdienen. De maatschappij wordt vervolgens beloond met stabielere en meer zelfredzame jongeren, die mede in hun kracht zijn gezet door leerkrachten en begeleiders.

 

Congres

Het congres ‘Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren’ staat in het teken van het vinden en stimuleren van talenten bij deze jongeren. Er wordt gesproken over passende begeleiding en ondersteuning. Onder andere het Landelijk Kenniscentrum LVB, Jeugdhulpverleningsorganisatie MEE, Bureau Halt en Hogeschool Inholland bundelen hun kennis tijdens dit unieke evenement. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met Uitgeverij Coutinho en vindt plaats op woensdag 22 november van 13.30 tot 18.00 uur met in aansluiting de presentatie van het boek ‘Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren’ op Hogeschool Inholland, Bijdorplaan 15 te Haarlem.

  

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over het congres of over het onderwerp zelf kunt u contact opnemen met Simon Klein, docent bij Inholland en auteur van het boek ‘Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren - Heb jij de Factor-i?’; 06-48421305, of per mail info@klassenkanjers.nl.

 

Meer informatie en een inschrijfformulier voor dit congres is te vinden op  www.coutinho.nl.