Jaar van de draak

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Op 23 januari begon voor de Chinezen het jaar 4709 met als teken de draak van de Chinese dierenriem. Kinderen die vanaf 23-01-2012 geboren worden krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.
In de Chinese astrologie is de draak een positief teken, brengt geluk en beschermt tegen het kwade. Een draak geldt in Europa vaak als kwaadaardig, een slangachtig veelkoppig wezen met vleugels. De geschiedenis verhaalt van tal van drakendoders als Perseus, Sint-Joris en koning Arthur.
Onderwijs is een veelkoppige draak.
Gezocht: drakendoders. Leerkrachten die de draak durven steken met schijnwetenschap die de complexiteit van het verleiden tot leren in de klas te simpel voorstellen. Die draken van onderwijspatjepeeërs met vuur bestrijden. Risico’s worden genegeerd tegen beter weten in. Deze weken lees je over megalomane onderwijsinstellingen die dreigen om te vallen en over patjepeeërs die het hoger onderwijs besturen. Maar net als in het gewone leven druipt de stront altijd van boven naar beneden….

De werkvloer, juffen/meesters, docenten blijken FIER op hun vak! Leerkrachten zijn ‘ Domweg gelukkig in…het onderwijs. Gedeukt imago? Geknakte trots? Geen sprake van!’,  aldus de uitkomst van de grote Didaktief-enquete (Didaktief, 2012, nr. 1). Kortom: de meeste leerkrachten zijn bevlogen, worden gedreven door passie, door vuur voor leerling en student. De draak in de leerkracht. Bij de draak passen eigenschappen als ‘trots en levendig, enthousiast, eigenwijs, extravert en inspirerend, maar ook veeleisend en intolerant, soms roekeloos en slaat adviezen van anderen in de wind’ (Wikipedia). Prettig professioneel eigenwijs en het lef hebben om vuur te spugen daar waar de kwaliteit bedreigd wordt door rigide prestatiedoelen, WHW-proof eisen (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), output-financiering.

Een van de koppen die lastig te bestrijden is de soms te autonome rol van menig leerkracht. Gezag is voor deze groep een vies woord. Leraren die zich te weinig rekenschap geven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs en zich verkneukelen in de microkosmos van de klas, hun eigen school. Werken aan een robuuste kennisbasis en toepassen van bewezen effectieve aanpakken, verdient meer aandacht. Een onderzoekende houding is een voorwaarde voor professionele ontwikkeling. Dat geeft het ambacht vleugels.

Onderwijs is het vuur aansteken! Aangeraakt worden door bevlogenheid en leren vliegen op eigen kracht. Toch geen emmers vullen: leerlingen/studenten volstorten met kennis!
Met dank aan de Chinezen.

De draak

Illustratie: Bartjan Bakker

Jaarringen lichten op in laat zonlicht, terwijl de kop de eigen schaduw vormgeeft.
De jeugd ( negatief belicht)  fladdert in overmoed op vleugels van zelfgemaakte tanden.
Een draak liet zijn vurig bevruchte sporen na.