Parachute

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Op de multiculturele basisschool De Parachute in Voorburg heeft het een paar weken geleden woorden, zinnen, haiku’s, elfjes, limericks uit de cloud geregend.

Tijdens de feestelijke afsluiting stond op het podium een grote kartonnen ‘rijmmachine’. In die machine 2 rijmentalenten….een kleuter stopte een woord of riep een woord en een paar minuten laten floepte een elfje of een andere versvorm over het woord uit de machine. Heerlijke taalpret voor jong en oud. In alle groepen was een drietal weken sprake geweest van ‘hevigheid van lezen en schijven’. Juf Suzanne, een oud studente van Pabo, had mij in het najaar benaderd voor ideeën voor het poëzieproject. De lessen Nederlands - met royaal aandacht voor geletterdheid - hadden haar geïnspireerd om contact op te nemen. Leerkrachten waren soms verrast over het taaltalent van hun kinderen. Lees het gedicht van Lawa, een jong taaltalent. Als een school op deze wijze kinderen uitdaagt en laat ervaren dat taal ook heel leuk kan zijn, dan wordt aan positief taalklimaat gewerkt. We weten dat (intrinsieke) motivatie de belangrijkste motor van leren is. Als je als team het lef durft te hebben om met elkaar op zoek te gaan naar uitdagende en betekenisvolle leeromgevingen dan mag je aannemen dat de uiteindelijke (taal)opbrengsten ook omhoog zullen gaan.

Nog een voorbeeld van een taalparel zag ik op de islamistische basisschool De Roos in Zaandam: het Roosjournaal. Een digistudente die tijdens het startseminar de workshop voorlezen/vertellen en jeugdliteratuur bijgewoond had, had mij uitgenodigd om een workshop over uitdagend en betekenisvol opbrengstgericht  taalonderwijs te verzorgen. Op een zonnige zondagmiddag waren leerkrachten, Pabostudenten en directies naar school gekomen (voor een heerlijke lunch en) een interactieve presentatie. Met elkaar ontdekken hoe je taalplezier door o.a. het inzetten van jeugdliteratuur kunt verhogen. Het Roosjournaal is een voorbeeld van rijke taalomgeving: een digitale ‘krant’ waarin kinderen o.a. verslag van activiteiten, waarin interviews zijn opgenomen. Kortom een plek waarin kinderen publiceren!  Zo stimuleer je de ontwikkeling van schrijftalenten.

Taalinspiratie geland! Lente….kruisbestuiving….opleiding en basisscholen: we kunnen meer voor elkaar betekenen.

Voor mij is de (taal)lente al begonnen.

Lentelabyrinth: Links in het schijnsel van de godin het rode spinsel van de draad die dag en nacht verbindt. Rechts kleine penseelstreken vers groen in de zode van waaronder een gedachte wegkronkelt. Onontwarbaar.

Illustratie: Bart-Jan Bakker