Primair onderwijs

Basisonderwijs
admin
Auteur(s): Isis Gouw
Isis Gouw heeft de opleiding tot leraar basisonderwijs afgerond (verkorte deeltijd) na een studie Culturele Antropologie en een jarenlange werkervaring als personeels manager.

Welke wordt het?

Advies inzake de aanschaf van een nieuwe aardrijkskundemethode
Iedere basisschool wordt regelmatig geconfronteerd met het feit dat een methode aan vervanging toe is. Op de basisschool waar ik stage liep was de aardrijkskundemethode aan spoedige vervanging toe. De directie heeft aan mij de opdracht verleend uit te zoeken welke methode het beste zou passen bij de visie van de school en bij de leerlingenpopulatie. De efficiënte aanpak zal volgens de schooldirectie als voorbeeld dienen om in de toekomst een nieuwe methode uit te kiezen.

Binnen een tijdsbestek van vier maanden is uitgezocht aan welke voorwaarden een aardrijkskundemethode moet voldoen, wat de wensen van de leerkrachten zijn, ook zijn de verschillende methoden aan de hand van een criterialijst beoordeeld, hebben de leerkrachten proeflessen gegeven uit twee methoden en hebben de leerlingen hun oordeel over deze lessen gegeven.

Hieronder een aangepaste versie van een deel van de samenvatting uit de scriptie:

admin
Auteur(s): Hans Rader
Hans Rader werkt sinds 1999 bij de Hogeschool Inholland en volgde van februari 2009 tot september 2011 de master Leren & Innoveren.

Pabo en pedagogische wetenschappen

De Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van hogeschool Inholland en de Opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden verzorgen samen de Academische Pabo. Doel is academisch geschoolde leerkrachten af te leveren, die op de basisschool een aantoonbare bijdrage leveren aan verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de grootstedelijke context. Binnen mijn master thesis ben ik op zoek gegaan naar wat die aantoonbare bijdrage aan kwaliteitsverbetering zou kunnen inhouden voor het basisonderwijs in de regio Den Haag.

Voor welke vraagstukken staat het basisonderwijs en welke bijdrage zou de academisch geschoolde leraar hier aan kunnen leveren? Welke taken ziet  het basisonderwijs voor zich en wat vraagt dit aan kennis, vaardigheden en attitude van deze leraar? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik interviews met het werkveld afgenomen en onderzocht wat de maatschappelijk en politieke wensen zijn ten aanzien van het niveau en kwaliteit van onderwijs en leraren.

Inhoud syndiceren