Leerlingenzorg

Opleiding Kindercoach in het onderwijs ontvangt CPION-registratie

Eind mei heeft het bestuur van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO) besloten over te gaan tot registratie van de door Inholland Academy verzorgde post-hbo-opleiding Kindercoach in het onderwijs. Als gevolg van dit besluit ontvangen deelnemers bij succesvolle afronding van deze opleiding vanaf nu een officieel erkend CPION-diploma. Daarnaast wordt men opgenomen in het Abituriënten-Register van SPHBO. Ook is de opleiding gevalideerd door Registerleraar.nl voor 329 registeruren.  

Auteur(s): Helen Wildeboer

Helen Wildeboer heeft van 2010 tot 2012 de verkorte deeltijd opleiding van de PABO gevolgd in Alkmaar.

Viseon, het houdt niet op bij registreren!

Van registreren naar analyseren en gebruiken.

Op de Sint Maartenschool in Limmen wordt het sociaal-emotioneel volgsysteem Viseon van CITO gebruikt. Ter input van dit volgsysteem worden door de leerkrachten en vanaf eind groep 5 ook door de leerlingen vragenlijsten ingevuld. Voor de directie is niet goed duidelijk wat de verschillende leerkrachten vervolgens met de hieruit voortvloeiende resultaten van Viseon doen en wat ze ermee zouden willen doen in hun onderwijs en begeleiding van leerlingen. De onderwijsinspectie richtte zich bij zijn laatste bezoek niet alleen op het aanwezig zijn van het volgsysteem, maar heeft aangegeven zich in zijn onderzoek steeds meer te richten op wat er nu eigenlijk met de resultaten gebeurt en of het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied op de school in groep 8 uiteindelijk resultaat blijkt te hebben.

Voorgaande was de aanleiding voor de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kunnen de resultaten van Viseon in de praktijk worden ingezet om de begeleiding en het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied verder te verbeteren voor de groepen 6 tot en met 8 van de Sint Maartenschool te Limmen?

Bestandsbijlages:


Helen_Wildeboer_Viseon.pdf
admin
Auteur(s): Suzanne de Haas-Lor

Suzanne de Haas-Lor is afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs, verkorte deeltijd, en gespecialiseerd in het oude kind.

Autisme en coöperatief leren

Het effect van samenwerkend leren op het spelen met klasgenoten.

In mijn stageklas (groep 5) zit een meisje met autisme. Ondanks de goede sfeer in de groep valt het meisje erbuiten met spelen. Het wordt steeds meer duidelijk dat ze anders is dan de anderen. Ik heb onderzocht of het meisje een betere aansluiting kan vinden met haar klasgenoten door in de klas te werken met samenwerkend (coöperatief) leren. Als dat het geval is, is dat gunstig voor het meisje maar ook voor andere kinderen met autisme binnen de school.

Dit afstudeeronderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvraag: Heeft coöperatief leren voor kinderen met autisme een positief effect op het spelen met klasgenoten?

Inhoud syndiceren