Nederlandse taal

Auteur(s): Cynthia van Beek

Cynthia van Beek heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Moeten alle Nederlandse basisscholen aan de "BAK"?

Kent PomPom straks minder woorden dan de Amsterdamse kleuters?
Moeten alle Nederlandse basisscholen aan de “BAK”?

Alle Amsterdamse kleuters leren sinds eind januari 2009 woorden die komen uit de BAK (= Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters). Ten minste… als het aan de gemeente Amsterdam ligt wel, want deze lijst is in haar opdracht ontwikkeld. De gemeente gunt alle Amsterdamse kleuters een goede basiswoordenschat. Dat is immers dé basis om goed te leren lezen straks in groep 3. Veel basisscholen in Nederland werken met de methode Schatkist voor kleuters, deze biedt ook aandacht aan woordenschatuitbreiding en woordenlijsten. Moeten de Nederlandse basisscholen nu de Schatkist overboord gooien en massaal aan ‘de BAK’? Of kunnen beide lijsten naast elkaar gebruikt worden?

Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Groot INHollanddictee 2008 - Doekle Terpstra

Op 19 november 2008 werd de eerste editie van het Groot INHollanddictee gehouden. Doekle Terpstra, de voorzitter van de HBO-raad, las het dictee voor. 


33:14 minutes (30.43 MB)
Inhoud syndiceren